Плани проведення внутрішнього аудиту

 • Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                        

  Начальник ГУНП

  в Луганській області

  полковник поліції

   

                                                                                                                        

  __________С.П. Колесник

   

  “___” __________ 20__ року

                                                 

   

   

   

  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

  ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  на 2019 рік

  Головного управління Національної поліції в Луганській області

   

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Національної поліції в Луганській області  на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту відділом внутрішнього аудиту ГУНП в Луганській області  на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником ГУНП в Луганській області.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  І. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

  № з/п

  Об’єкт внутрішнього аудиту

  Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

  Орієнтовний обсяг дослідження

  Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться аудит

  Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

  Термін проведення внутрішнього аудиту

  Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

  1.

  Діяльність органів та установ поліції в частині: здійснення оплати праці; здійснення операцій та розрахунків з підзвітними особами; використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів;

  управління нерухомим майном;

  надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів;

  здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.

   

  Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності

  Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо).

  Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях.

  Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин.

  Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир.

  Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів.

  Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.

   

  Сєвєродонецький ВП ГУНП в Луганській області

  З 01.10.2016 по завершений звітній період 2019 року

  І квартал

  25

  3

  2.

  Лисичанський

  ВП ГУНП в Луганській області (Відділення поліції № 1;

  Відділення поліції № 2;

  Новодружеське відділення поліції)

  З 01.07.2016 по завершений звітній період 2019 року

  І квартал

  26

  3

  3.

  Рубіжанський

  ВП ГУНП в Луганській області

  З 01.10.2016 по завершений звітній період 2019 року

  ІІ квартал

  18

  2

  4.

  Новопсковський ВП ГУНП в Луганській області

  З 01.07.2016 по завершений звітній період 2019 року

  ІІ квартал

  18

  2

  5.

  Старобільський ВП ГУНП в Луганській області

  З 01.07.2016 по завершений звітній період 2019 року

  ІІІ квартал

  20

  3

  6.

  Кремінський ВП ГУНП в Луганській області

  З 01.04.2017 по завершений звітній період 2019 року

  ІІІ квартал

  18

  2

  7.

  Новоайдарський ВП ГУНП в Луганській області (Відділення поліції № 1)

  З 01.01.2017 по завершений звітній період 2019 року

  ІV квартал

  20

  3

  Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  № з/п

  Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  Термін виконання

  Робочі дні на виконання, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту.

  1.

  Ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту та постійне її оновлення, проведення оцінки ризиків, формування та ведення реєстру ризиків, визначення факторів відбору об’єктів аудиту, критеріїв відбору, пріоритетності об’єктів аудиту, складання та актуалізація зведеного стратегічного плану, формування зведеного операційного плану.

  І, ІV квартали

  3

  3

  Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту.

  2.

  Формування звіту про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту, підготовка та узагальнення аналітичних даних за результатами завершених внутрішніх аудитів.

  І, ІV квартали

  3

  3

  Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.

  3.

  Формування таблиць відстеження аудиторських рекомендацій та здійснення додаткових заходів  відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовка листів керівникам об’єктів аудитів, доповідних записок керівництву ГУНП в Луганській області тощо).

  І, ІІ, ІІІ, ІV квартали

  4

  3

  Удосконалення інформаційного обміну між підрозділами внутрішнього аудиту.

  4.

  Формування аналітичного звіту (доповіді) за результатами роботи внутрішнього аудиту та участь у відеоселекторних нарадах.

  І квартал

  2

  1

  Здійснення взаємодії з правоохоронними органами.

  5.

  Проведення взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів

  І, ІV квартали

  2

  1

  Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.

  6.

  Підготовка програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та моніторинг її виконання.

  І, ІV квартали

  2

  1

  Участь працівників у навчальних заходах та здійснення методологічної роботи.

  7.

  Прийняття участі у проведенні різного роду семінарів, тренінгів, курсів, здійснення самоосвіти, удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту.

  І, ІІ, ІІІ, ІV квартали

  10

  2

  Організація діловодства, робота з вхідною та вихідною кореспонденцією.

  8.

  Реєстрація та опрацювання поточної кореспонденції, підготовка проектів відповідей, здійснення контролю за строками виконання документів, візування проектів наказів, доручень, листів тощо.

  І квартал

  10

  3

  Організація та координація роботи підрозділу внутрішнього аудиту.

  9.

  Забезпечення організації і виконання завдань відповідно до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, методичних вказівок/рекомендацій, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту, аналіз стану розвитку внутрішнього аудиту та його удосконалення, усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

  Лютий, липень

  10

  3

  Попередження неефективного та нераціонального використання коштів у сфері публічних закупівель.

  10.

  Проведення моніторингу публічних закупівель відділом внутрішнього аудиту з метою попередження виявлення порушень у сфері публічних закупівель, попередження фактів неефективного, нераціонального використання коштів, оцінки ризиків, що можуть мати негативні наслідки.

  Лютий

  11

  1

   

  ІІІ. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  № з/п

  Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

  Загальна кількість робочих днів на рік

  Кількість посад (за фактом)

  Плановий фонд робочого часу, людино-дні

  Завантаженість внутрішніми аудитами

  Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів

  Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади

  Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні

  у тому числі на:

  планові внутрішні аудити, людино-дні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.

  Начальник відділу

  250

  1

  212

  0.6

  127

  95

   

   

  127

  2

  Головний спеціаліст

   

  0

   

   

   

   

  3.

  Старший інспектор

  250

  1

  212

  0.9

  191

  143

  4.

  Інспектор

  250

  1

  212

  0.9

  191

  143

  Всього:

  х

   

  636

  х

  509

  381

                   127

   

  Начальник ВВА

  ГУНП в Луганській області

  підполковник поліції                                                                                              __________                                                       В.П. Квітковський

  «__»_______2019

 • Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки

   

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ

   

   

  Начальник ГУНП

  в Луганській області

  полковник поліції

   

   

                                                                                                                       

  __________ С.П. Колесник

   

   

  “___” __________ 20__ року

   

   

  СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

  ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  на 2019 – 2021 роки

  Головного управління Національної поліції в Луганській області

   

  І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Мета (місія) внутрішнього аудиту – сприяння Головному управлінню Національної поліції в Луганській області у досягненні визначених цілей шляхом надання керівництву об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю та управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання державних ресурсів, виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності установи.

  ІІ. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:

  1) формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності ГУНП в Луганській області та мети (місії) внутрішнього аудиту;

  2) врахування думки начальника ГУНП в Луганській області щодо ризикових сфер діяльності управління;

  3) проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності ГУНП в Луганській області;

  4) проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;

  5) врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки;

  6) включення затверджених стратегічних планів підрозділів внутрішнього аудиту територіальних органів та бюджетних установ до Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту державного органу;

  7) щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Національної поліції в Луганській області, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної відділом внутрішнього аудиту ГУНП в Луганській області.

   

   

  ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 2021 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності

  Головного управління Національної поліції в Луганській області:

   

  Стратегічна ціль/пріоритети діяльності державного органу

  Основні документи, які визначають стратегічні цілі/пріоритети діяльності державного органу

  Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

  1

  2

  3

  1) Надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

        2) Забезпечення ефективного функціонування структурних підрозділів апарату та територіальних відділів Головного управління.

  3) Удосконалення механізму обміну інформацією з вітчизняними та іноземними правоохоронними органами для ефективного виконання завдань.

   

  -  Конституція України від 28.06.1996 р.;

  - Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII;

  - Розпорядження КМУ від 15.11.2017 № 1023-р «Про  Стратегію розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року»;

  - Регіональна цільова програма розвитку оборонно-правоохоронної сфери та цивільного захисту населення на 2016-2019 роки, затверджена  розпорядженням Голови Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 28.11.2016                 № 724.

  - Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14.03.2016 № 92/2016.

  - План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р.

  - Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.12.2017 № 1026 «Про організацію виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки».

  - Наказ Національної поліції України від 03.03.2018 № 203 «Про затвердження Плану Національної поліції України з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки».

  - Розпорядження КМУ від 10.05.2018 № 310-р. «Про концепцію реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року.

   

     1) Удосконалення діяльності ГУНП в Луганській області та окремих територіальних підрозділів шляхом надання начальнику ГУНП об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення об’єктивного і систематичного вивчення діяльності, завдань, функцій, процесів, для надання оцінки визначених цілей, досягнення економії, ефективності і результативності у використанні ресурсів, оцінки дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, оцінки достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.

      2) Забезпечення проведення внутрішніх аудитів шляхом здійснення організаційно-аналітичної роботи, удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту, професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього аудиту.

      3) Зменшення ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань окремих територіальних підрозділів та управління в цілому, поліпшення їх діяльності.

   

   

   

  3.2. Завдання відділу внутрішнього аудиту ГУНП в Луганській області на 2019 – 2021 роки:

  Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

  Завдання внутрішнього аудиту

  Ключові показники результативності, ефективності та якості

  2019 рік

  2020 рік

  2021 рік

  1

  2

  3

  4

  5

  Удосконалення діяльності ГУНП в Луганській області та окремих територіальних підрозділів шляхом надання начальнику ГУНП об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення об’єктивного і систематичного вивчення діяльності, завдань, функцій, процесів, для надання оцінки визначених цілей, досягнення економії, ефективності і результативності у використанні ресурсів, оцінки дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, оцінки достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.

   

  Прийняття участі у проведенні внутрішніх аудитів ефективності.

  Прийнято участь не менше ніж в 1 аудиті ефективності

  Прийнято участь не менше ніж в 2 аудитах ефективності.

  Прийнято участь не менше ніж в 3 аудитах ефективності.

  Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності.

  Проведено не менше 7 фінансових аудитів та аудитів відповідності.

   

  Проведено не менше 10 фінансових аудитів та аудитів відповідності.

   

  Проведено не менше 10 фінансових аудитів та аудитів відповідності.

   

  Забезпечення проведення внутрішніх аудитів шляхом здійснення організаційно-аналітичної роботи, удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту, професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього аудиту.

   

  Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту.

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік та стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки підготовлені у визначені строки на підставі оцінки ризиків (формування та ведення реєстру ризиків) та надані на підпис начальнику ГУНП в Луганській області.

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік підготовлений у визначені строки на підставі оцінки ризиків (формування та ведення реєстру ризиків) та наданий на підпис начальнику ГУНП в Луганській області.

  Здійснено актуалізацію стратегічного плану.

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік підготовлений у визначені строки на підставі оцінки ризиків (формування та ведення реєстру ризиків) та наданий на підпис начальнику ГУНП в Луганській області.

  Здійснено актуалізацію стратегічного плану.

  Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту.

  Звіт про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту підготовлений за підсумками 2019 року у визначені строки та наданий на підпис керівництву ГУНП в Луганській області.

  Звіт про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту підготовлений за підсумками 2020 року у визначені строки та наданий на підпис керівництву ГУНП в Луганській області.

  Звіт про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту підготовлений за підсумками 2021 року у визначені строки та наданий на підпис керівництву ГУНП в Луганській області.

  Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.

  Сформовано таблицю відстеження аудиторських рекомендацій наданих у 2019 році, яка містить опис кожного рекомендованого заходу та інформацію щодо їх впровадження.

  Рекомендовані заходи оцінені на предмет їх реалізації (виконані, або не виконані).

  На підставі результатів моніторингу здійснено додаткові заходи  відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовлено листи керівникам об’єктів аудитів, доповідні записки керівництву ГУНП в Луганській області тощо), виконання яких не було забезпечено своєчасно та у повній мірі.

  Сформовано таблицю відстеження аудиторських рекомендацій наданих у 2020 році, яка містить опис кожного рекомендованого заходу та інформацію щодо їх впровадження.

  Рекомендовані заходи оцінені на предмет їх реалізації (виконані, або не виконані).

  На підставі результатів моніторингу здійснено додаткові заходи  відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовлено листи керівникам об’єктів аудитів, доповідні записки керівництву ГУНП в Луганській області тощо), виконання яких не було забезпечено своєчасно та у повній мірі.

  Сформовано таблицю відстеження аудиторських рекомендацій наданих у 2020 році, яка містить опис кожного рекомендованого заходу та інформацію щодо їх впровадження.

  Рекомендовані заходи оцінені на предмет їх реалізації (виконані, або не виконані).

  На підставі результатів моніторингу здійснено додаткові заходи  відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовлено листи керівникам об’єктів аудитів, доповідні записки керівництву ГУНП в Луганській області тощо), виконання яких не було забезпечено своєчасно та у повній мірі.

  Удосконалення інформаційного обміну між підрозділами внутрішнього аудиту.

  У лютому 2019 року підготовлено аналітичний звіт (доповідь) за результатами діяльності відділу внутрішнього аудиту  ГУНП в Луганській області  протягом 2018 року.

  Прийнято участь у проведенні 1 відеоселекторної наради підрозділів внутрішнього аудиту в органах поліції.

  У лютому 2020 року підготовлено аналітичний звіт (доповідь) за результатами діяльності відділу внутрішнього аудиту  ГУНП в Луганській області  протягом 2019 року.

  Прийнято участь у проведенні 1 відеоселекторної наради підрозділів внутрішнього аудиту в органах поліції.

  У лютому 2021 року підготовлено аналітичний звіт (доповідь) за результатами діяльності відділу внутрішнього аудиту  ГУНП в Луганській області  протягом 2020 року.

  Прийнято участь у проведенні 1 відеоселекторної наради підрозділів внутрішнього аудиту в органах поліції.

  Здійснення взаємодії з правоохоронними органами.

  У І та у ІІ півріччі 2019 року проведено взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів.

  У І та у ІІ півріччі 2020 року проведено взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів.

  У І та у ІІ півріччі 2021 року проведено взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів.

  Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.

  Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту затверджена у відділі внутрішнього аудиту у лютому 2019 року.

  Заходи передбачені програмою виконані у повному обсязі.

  Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту затверджена у відділі внутрішнього аудиту у лютому 2020 року.

  Заходи передбачені програмою виконані у повному обсязі.

  Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту затверджена у відділі внутрішнього аудиту у лютому 2020 року.

  Заходи передбачені програмою виконані у повному обсязі.

  Участь працівників відділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах та здійснення методологічної роботи.

  Прийнято участь не менше ніж в одному навчальному заході з питань внутрішнього аудиту (у разі його організації).

  Усі працівники відділу внутрішнього аудиту в рамках самоосвіти опрацювали методичні рекомендації з питань проведення внутрішніх аудитів та законспектували їх у робочих зошитах.

  Прийнято участь не менше ніж в одному навчальному заході з питань внутрішнього аудиту (у разі його організації).

  Усі працівники відділу внутрішнього аудиту в рамках самоосвіти опрацювали методичні рекомендації з питань проведення внутрішніх аудитів та законспектували їх у робочих зошитах.

  Прийнято участь не менше ніж в одному навчальному заході з питань внутрішнього аудиту (у разі його організації).

  Усі працівники підрозділів внутрішнього аудиту в рамках самоосвіти опрацювали методичні рекомендації з питань проведення внутрішніх аудитів та законспектували їх у робочих зошитах.

  Організація діловодства, робота з вхідною та вихідною кореспонденцією.

  Уся вхідна та вихідна кореспонденція опрацьована та виконана з дотримання встановлених строків. Матеріали внутрішніх аудитів та іншої діяльності відділу внутрішнього аудиту сформовані у справи у відповідності до затвердженого Порядку та передані на зберігання до архіву.

  Уся вхідна та вихідна кореспонденція опрацьована та виконана з дотримання встановлених строків. Матеріали внутрішніх аудитів та іншої діяльності відділу внутрішнього аудиту сформовані у справи у відповідності до затвердженого Порядку та передані на зберігання до архіву.

  Уся вхідна та вихідна кореспонденція опрацьована та виконана з дотримання встановлених строків. Матеріали внутрішніх аудитів та іншої діяльності відділу внутрішнього аудиту сформовані у справи у відповідності до затвердженого Порядку та передані на зберігання до архіву.

  Організація та координація роботи відділу внутрішнього аудиту.

  Усі організовані та покладені на відділ внутрішнього аудиту завдання виконані у повному обсязі або у разі їх невиконання переглянуті, про що внесено відповідні зміни до стратегічного, операційного плану.

  Усі організовані та покладені на відділ внутрішнього аудиту завдання виконані у повному обсязі або у разі їх невиконання переглянуті, про що внесено відповідні зміни до стратегічного, операційного плану.

  Усі організовані та покладені на відділ внутрішнього аудиту завдання виконані у повному обсязі або у разі їх невиконання переглянуті, про що внесено відповідні зміни до стратегічного, операційного плану.

  Зменшення ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань окремих територіальних підрозділів та управління в цілому, поліпшення їх діяльності.

   

  Попередження неефективного та нераціонального використання коштів у сфері публічних закупівель.

  Відділом внутрішнього аудиту підготовлені щоквартальні аналітичні матеріали щодо наявних ризиків за результатами моніторингу закупівель, а також інформація щодо попередження неефективного та нераціонального використання коштів.

  У березні 2019 року керівництву ГУНП в Луганській області  надано письмовий аналітичний звіт за результатами моніторингу закупівель.

  Відділом внутрішнього аудиту підготовлені щоквартальні аналітичні матеріали щодо наявних ризиків за результатами моніторингу закупівель, а також інформація щодо попередження неефективного та нераціонального використання коштів.

  У березні 2020 року керівництву ГУНП в Луганській області  надано письмовий аналітичний звіт за результатами моніторингу закупівель.

  Відділом внутрішнього аудиту підготовлені щоквартальні аналітичні матеріали щодо наявних ризиків за результатами моніторингу закупівель, а також інформація щодо попередження неефективного та нераціонального використання коштів.

  У березні 2021 року керівництву ГУНП в Луганській області  надано письмовий аналітичний звіт за результатами моніторингу закупівель.

             

  ІV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  За результатами оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки:

  № з/п

  Об’єкт внутрішнього аудиту

  Ступінь пріоритетності

  Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

  Застосовані основні критерії відбору/фактори ризику

   

  Матеріальність

  Складність діяльності

  Масштаб змін

  Репутаційна чутливість

  Загальна політика внутрішнього контролю

  Надійність керівництва

  Можливість для зловживань

  Питання, які цікавлять керівництво

  Час від попереднього аудиту

  Стан впровадження аудиторських рекомендацій

  Скарги (з різних джерел)

   

  За високим рівнем ризику

  За середнім рівнем ризику

  За низьким рівнем ризику

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

   

  1

  Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності

  1

  1

  1

  0

   

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  2

  Здійснення публічних закупівель

  3

  7

  0

  1

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  3

  Здійснення оплати праці

  3

  2

  3

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  4

  Операції та розрахунки з підзвітними особами

  2

  2

  0

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  5

  Укладання господарських договорів та їх виконання

  3

  5

  0

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  6

  Використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів

  3

  7

  0

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  7

  Управління нерухомим майном

   

  2

  0

  3

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  8

  Надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів

  1

  0

  6

  0

   

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  9

  Капітальне будівництво та здійснення ремонтно-будівельних робіт

  2

  3

  1

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

  10

  Операції з товарно-матеріальними цінностями

  2

  4

  1

  0

  þ

  þ

  þ

  þ

   

   

   

  þ

  þ

   

  þ

   

   

  V. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

  Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких проводитимуться внутрішні аудити у 2019 – 2021 роках:

  Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

  Завдання внутрішнього аудиту

  № з/п

  Об’єкт внутрішнього аудиту

  Рік дослідження

  Обсяг робочого часу, людино-дні

  2019 рік

  2020 рік

  2021 рік

  2019 рік

  2020 рік

  2021 рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Удосконалення діяльності ГУНП в Луганській області та окремих територіальних підрозділів шляхом надання начальнику ГУНП об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення об’єктивного і систематичного вивчення діяльності, завдань, функцій, процесів, для надання оцінки визначених цілей, досягнення економії, ефективності і результативності у використанні ресурсів, оцінки дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, оцінки достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.

   

  Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності

   

  1.

  Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності

   

  þ

  þ

   

  5

  5

  2.

  Здійснення публічних закупівель

   

  þ

  þ

   

  10

  10

  3.

  Здійснення оплати праці

  þ

  þ

  þ

  110

  110

  110

  4.

  Операції та розрахунки з підзвітними особами

  þ

  þ

  þ

  35

  35

  35

  5.

  Укладання господарських договорів та їх виконання

   

  þ

  þ

   

  10

  10

  6.

  Використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів

  þ

  þ

  þ

  88

  88

  88

  7.

  Управління нерухомим майном

  þ

  þ

  þ

  56

  56

  56

  8.

  Надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів

  þ

  þ

  þ

  36

  36

  36

  9.

  Капітальне будівництво та здійснення ремонтно-будівельних робіт

   

  þ

  þ

   

  8

  8

  10.

  Операції з товарно-матеріальними цінностями

  þ

  þ

  þ

  56

  56

  56

  Всього:

  381

  414

  414

   

   

      VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Інша діяльність з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 – 2021 роках:

  Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

  Завдання внутрішнього аудиту

  № з/п

  Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  Рік виконання

  Обсяг робочого часу, людино-дні

  2019 рік

  2020 рік

  2021 рік

  2019 рік

  2020 рік

  2021 рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Забезпечення проведення внутрішніх аудитів шляхом здійснення організаційно-аналітичної роботи, удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту, професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього аудиту.

   

  Здійснення ризик-орієнтовного планування діяльності з внутрішнього аудиту.

  1

  Ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту та постійне її оновлення, проведення оцінки ризиків, формування та ведення реєстру ризиків, визначення факторів відбору об’єктів аудиту, критеріїв відбору, пріоритетності об’єктів аудиту, складання та актуалізація зведеного стратегічного плану, формування зведеного операційного плану.

  þ

  þ

  þ

  9

  9

  9

  Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту.

  2

  Формування звіту про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту, підготовка та узагальнення аналітичних даних за результатами завершених внутрішніх аудитів.

  þ

  þ

  þ

  9

  9

  9

  Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.

  3

  Формування таблиць відстеження аудиторських рекомендацій та здійснення додаткових заходів  відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовка листів керівникам об’єктів аудитів, доповідних записок керівництву ГУНП в Луганській області тощо).

  þ

  þ

  þ

  12

  12

  12

  Удосконалення інформаційного обміну між підрозділами внутрішнього аудиту.

  4

  Формування аналітичного звіту (доповіді) за результатами роботи внутрішнього аудиту та участь у відеоселекторних нарадах.

  þ

  þ

  þ

  2

  2

  2

  Здійснення взаємодії з правоохоронними органами.

  5

  Проведення взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів

  þ

  þ

  þ

  2

  2

  2

  Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.

  6

  Підготовка програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та моніторинг її виконання.

  þ

  þ

  þ

  2

  2

  2

  Участь працівників відділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах та здійснення методологічної роботи.

  7

  Прийняття участі у проведенні різного роду семінарів, тренінгів, курсів, здійснення самоосвіти, удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту.

  þ

  þ

  þ

  20

  20

  20

   

  Організація діловодства, робота з вхідною та вихідною кореспонденцією.

  8

  Реєстрація та опрацювання поточної кореспонденції, підготовка проектів відповідей, здійснення контролю за строками виконання документів, візування проектів наказів, доручень, листів тощо.

  þ

  þ

  þ

  30

  30

  30

   

  Організація та координація роботи відділу внутрішнього аудиту.

  9

  Забезпечення організації і виконання завдань відповідно до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, методичних вказівок/рекомендацій, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту, аналіз стану розвитку внутрішнього аудиту та його удосконалення, усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

  þ

  þ

  þ

  30

  30

  30

   

  Попередження неефективного та нераціонального використання коштів у сфері публічних закупівель.

  10

  Проведення моніторингу публічних закупівель відділом внутрішнього аудиту з метою попередження виявлення порушень у сфері публічних закупівель, попередження фактів неефективного, нераціонального використання коштів, оцінки ризиків, що можуть мати негативні наслідки.

  þ

  þ

  þ

    11

  11

  11

  Всього:

  127

  127

  127

   

  Начальник ВВА

  ГУНП в Луганській області

  підполковник  поліції                                                                                              __________                                                    В.П. Квітковський

                                                                         

  «__»_______2019